Skolens principper og politikker

Skolens daglige virke er bygget på en række principper, og politikker som skolen i samarbejde med skolebestyrelsen drøfter, vedtager og opdaterer løbende.

På denne side finder du links til de principper, som er gældende for en række områder i skolen.
 

Lejrskoler/ekskursioner

Skole/hjemsamarbejde

Undervisningspligt

Undervisningens organisering

Underetning af hjemmene om elevens udbytte af undervisningen

Arbejdets fordeling af arbejdet mellem lærerne

Politikker

Antimobbestrategi - Trivsel for alle elever

Antimobbestrategi - Forebyggelse

Antimobbestrategi - Digitalt medborgerskab