Undervisning hos os
Vestergårdsskolen arbejder vi ud fra værdierne trivsel - dannelse – uddannelse. I folkeskoleloven står, at alle børn skal blive så dygtige, de kan, og det arbejder vi målrettet efter. Uanset forudsætninger skal eleverne udvikle sig og lære så meget, som muligt.
 
Vi ligger som skole højt på undervisningseffekt, hvilket betyder, at vores evne til at løfte eleverne fagligt uanset deres baggrund er rigtig god.

Vi ser det som vores fornemmeste opgave at sørge for, at eleverne oplever glæden ved at lære og ser værdien i fællesskaber.

Læring kan både være den synlige læring, hvor vi sætter os specifikke mål og den usynlige læring, hvor vi gribes af leg, af eksperimentet, af fordybelsen og derved udvikler os såvel socialt og fagligt som personligt.

  • Vi har gennem en årrække været IT-profilskole, og siden 2015 også FabLabskole, som netop dyrker den mere eksperimenterende, kreative og skabende tilgang til læring.

  • Alle elever får udleveret Chromebooks, når de kommer i 5. klasse

  • I skoleåret 2016/2017 har vi læsning med læsestrategier, faglig læsning og progression som særligt fokusområde. Hver morgen har alle elever desuden 20 minutters læsebånd.

  • Lektiehjælp og faglig fordybelse er for eleverne i 5. – 9. klasse en del af undervisningen, idet vi har valgt at lægge tiden til fagene i stedet for at have separate lektiehjælpstimer. Det betyder, at det er elevens faglærer, der hjælper eleven, og at vi kun i mindre omfang giver eleverne dag-til-dag lektier for derhjemme.

  • I 0. – 4. klasse har vi dagligt en time med understøttende undervisning, som pædagogerne står for. Her arbejdes med bevægelse og faglig fordybelse.

  • Vi har et ressourcecenter, som laver indsatser for de elever, der enten har brug for hjælp til det faglige eller det sociale. For elever, der skifter skole til Vestergårdsskolen, vil der også være en rolig og tryg opstart i ressourcecenteret, hvor man sammen med sine forældre bliver budt velkommen og får hjælp til at komme godt i gang på skolen.

  • Vi arbejder med 60 minutters lektioner, hvilket giver færre skift i løbet af skoledagen og dermed understøtter fordybelse og helhed.

  • Vores lærere er organiseret i årgangsteams, der understøtter elevernes trivsel og i fagteams, der understøtter fagligheden. I fagteamene arbejder lærerne sammen om at udvikle deres fag og dele forløb og erfaringer med hinanden.

  • Vores SFO-pædagoger har ud over deres timer i SFO om eftermiddagen understøttende undervisning og enkelte timer sammen med lærerne i undervisningen. Pædagogerne deltager i årgangsteammøderne, hvorved der skabes en god sammenhæng mellem SFO og undervisningdelen, bl.a. med fokus på trivsel.

  • For at styrke fællesskabet og trivslen arbejder vi på at indføre legepatruljer og venskabsklasser i løbet af dette skoleår. Derudover har vi et aktivt elevråd, der inddrages i arbejdet for fællesskab og god trivsel.

Læs om undervisningseffekten på Vestergårdsskolen

Læs om 10. klasse

Læs om trivselspolitik

Læs om princip for undervisningspligt