Skolestart på Vestergårdsskolen
På Vestergårdsskolen bestræber vi os på at lave den bedste skole for distriktets børn.

Trivsel, dannelse og uddannelse er i fokus.

Vi stiller på den baggrund store krav til os selv og hinanden og ønsker, at vores arbejde er forankret i et positivt og tillidsfuldt forældresamarbejde.

Barnet er i centrum og det skal igennem hele skoleforløbet opleve et miljø, hvori der hersker tryghed og hvori man udfordres fagligt og socialt.

At begynde i skole er en stor begivenhed i både barnets og forældrenes liv. Vi vil gør alt, hvad vi kan, for at det bliver en positiv og lærerig oplevelse.

Vi glæder os til samarbejdet med jer.
 

Mvh
Dorthe Kjærulff Christensen
Skoleleder

 
 

Vigtige datoer

Informationsmøde  
Skoleuge 2018
 
indskrivning 2019
                       23. nov - 31. dec 2019
"Hilse-på" møde 2019
juni 2019
Skoleuge 2019
1. apr - 3. apr 2019
  fyraftensmøde 2019 12. juni kl 2019