For studerende

Vestergårdsskolens varetagelse af de lærerstuderendes praktik

Alle skoler er forpligtede på at samarbejde om lærerstuderendes praktik. Vestergårdsskolen har påtaget sig forpligtelsen ved at være værtsskole for alle 4 årgange.
 
Vestergårdsskolen ser det som sin opgave at være med til at skabe sammenhæng mellem den teoretiske uddannelse og uddannelsens praktiske del, så de nye lærere er så godt rustet til at varetage deres opgave som muligt.
 
Studerende i praktik på Vestergårdsskolen er samtidig en berigelse for skolen, da de studerende er med til, at skolens lærere hele tiden er skarpe på egen virksomhed, bliver udfordret af nysgerrige studerende og bliver nyttige samarbejdspartnere i de studerendes uddannelse.
 
Derved får skolen glæde af hele tiden at være ajour med den teoretiske viden, der understøtter vor søgen efter den bedste undervisning for vores elever. Vestergårdsskolen ser det samtidig som en god lejlighed til at gøre skolen til et endnu mere attraktivt arbejdssted til gavn for skolens elever.
 
Skolens elever vil derfor møde en bred variation af undervisningens forskellige nuancer og derved møde voksne, der kontinuerligt har fokus på at skabe de allerbedste betingelser og rammer for elevernes udvikling.