Lokal UdviklingsPlan
LUP er en forkortelse for ”Lokal udviklingsplan”.
 
Alle kommunens skoler skal med afsæt i kvalitetsrapporten udarbejde en udviklingsplan hvert 2. år.
I denne plan beskrives de udviklingspunkter, skolen er forpligtet på at have fokus på over en 2-årig periode.
Vestergaardsskolens LUP 2018 er foreløbig og skal godkendes på et møde senere på året