Lokal UdviklingsPlan
LUP er en forkortelse for ”Lokal udviklingsplan”.
 
Alle kommunens skoler skal med afsæt i kvalitetsrapporten udarbejde en udviklingsplan hvert 2. år.
I denne plan beskrives de udviklingspunkter, skolen er forpligtet på at have fokus på over en 2-årig periode.
 
 
 
Hvis du læser LUP på en tablet, anbefaler vi at vende den på den høje led.