Brugerinfo
Karaktergennemsnit og fordeling på Vestergårdsskolen

Grundskolekarakterer

 
Indtil sommerferien er der lukket for optag af nye elever i 7.a, som ikke er distriktselever.