SFO Vestergårdsskolen

Den bedste SFO for distriktets børn

Alt arbejde i SFO'en på Vestergårdsskolen tager udgangspunkt i vores grundværdier:
ANERKENDELSE – RESPEKT – TRYGHED       læs mere her
På Vestergårdsskolen har vi det hele barn i centrum, og vi har et tæt samarbejde mellem skole og fritid for at give børnene sammenhæng i hverdagen. Vi giver børnene de optimale rammer for at udvikle sig personligt, fagligt og socialt.
 
SFO'en består af tre fysiske afdelinger med lokaler på Nordbyvej og Ormslevvej. Vi har store, dejlige udearealer, og I skal være indstillet på, at det kan tage tid at finde jeres barn, når I kommer for at hente det.
Kontaktinfo 
SFO. Kontoret
87139920
SFO. Leder    Flemming Rasmussen 
28951675
Fritidspædagogisk leder Kjeld Ørsted Jensen
51576598
Fritidspædagogisk leder Mariann Ejstrup Nygård
51576597
Ormslevvej 
87139924
Nordbyvej
87139906
Hytten
87139929
Åbningstider:
Vi har morgenåbent på Ormslevvej fra klokken 6.30. Vi serverer morgenmad til klokken 7.45.
Hele SFO'en åbner, når børnene får fri fra undervisning.
Mandag til torsdag holder vi åbent til klokken 17.00, fredag til klokken 16.30.
 
Eftermiddagsmad:
Jeres barn skal hver dag have en madpakke med. Vi spiser for det meste mellem klokken 14.00 og 15.00, men tager selvfølgelig hensyn til de aktiviteter, børnene er i gang med. Vi har køleskabe, så børnenes mad kan komme på køl.
 
Fravær:
I skal give besked, hvis jeres barn ikke kommer.
Udmeldelse skal ske med to måneders varsel til enten den 1. eller 16. i måneden. Udmeldelse kan ske elektronisk på Aarhus Kommunes hjemmeside under pladsanvisning eller på et skema, du kan få på skolens kontor.
Hvis dit barn skal have orlov, skal du søge om det med mindst en måneds varsel til den 1. eller 16. i måneden. Du kan først søge om orlov, når dit barn har gået i SFO'en mindst en måned. Orloven skal vare mindst to måneder. Du kan søge orlov via hjemmesiden eller få et ansøgningsskema på skolens kontor.