Committee Europe

Vestergårdsskolens internationale dimension

Deltagelse i en global verden fordrer opmærksomhed, indsigt og færdigheder.
 
Vestergårdsskolen er nysgerrig på sine nationale og internationale tilhørsforhold. Vi finder det interessant og nødvendigt, at vores elever og medarbejdere deltager i forskellige sammenhænge, der kvalificerer til deltagelse i det internationale samfund.

Skolen har samarbejde på to fronter, et udvekslingssamarbejde med en skole i Tyskland, Grossefehn, og et tværeuropæisk samarbejde, Commitee Europe, hvor elever fra vores 7. klassetrin deltager enten ude eller hjemme i en event bygget op omkring et fagligt emne.

Eleverne er indkvarteret privat under eventen, hvor de får lejlighed til at udfordre sig selv personligt og fagligt i et ”fremmed” hjem. 

Derudover deltager de i faglige forløb med deltagelse af elever fra andre europæiske skoler, hollandske, tjekkiske, rumænske, tyske, spanske, franske m.fl.Vi oplever, at vores elever har stor glæde personligt og fagligt af vor deltagelse i Committee Europe.

Eleverne, der deltager i udveksling får både lejlighed til at være gæst og vært. De kommer således tættere på at få indsigt i en anden kultur, og flere har knyttet blivende venskaber med efterfølgende private kontakter og møder.

Alt i alt har vi erfaret, at vores deltagelse i de internationale sammenhænge har givet skolens elever uvurderlige personlige og faglige gevinster.

Læs mere om Committee Europa