Opslagstavlen

 • ikon
  Luk læsegabet!

  Sommerferien påvirker børns læseevne.

  Men hvordan hænger det nu sammen? Jo, de børn, der læser i deres ferie, udvikler deres læsning, mens børn, der ikke gør det, går tilbage i deres læseudvikling. Ganske enkelt fordi de ikke får øvet sig.

  Tilbage i skolen ses forskellen tydeligt. De gode læsere er blevet endnu bedre, mens de svage er blevet endnu svagere. Gabet mellem dem er vokset!

  Sommerferie er også at fiske krabber, soppe i badebassin, spise morgenmad kl. 11.00 og lege ude i de lyse nætter.

  Men hvis børnene tager sig tid til at læse, så gør de sig selv en kæmpe tjeneste. De er med til at lukke læsegabet ved at åbne for den gode historie. Husk, at skolens elever har adgang til  http://www.superbog.dk/ og http://læsløs.dk/ med deres UNI-login. Her kan de vælge bøger efter emne og/eller lix-tal. De kan også få hjælp til oplæsning af svære ord eller hele tekster.

  Her er nogle råd og idéer til, hvad I ellers kan sætte i gang:
  • Lav en læseaftale om daglig læsning i sommerferien
  • Gå med børnene på biblioteket og vælg bøger sammen med dem, både bøger de selv kan læse og bøger til hyggelig højtlæsning. Husk ’Sommerbogen’, en konkurrence for alle børn i Aarhus Kommune mellem 7 og 14 år, se mere på https://biblo.dk/
  • Lav en familie læse-klub, hvor I læser en bog højt sammen
  • Læs selv, og vær rollemodel for dit barn
  • Opfordr dit barn til at læse i sengen – og lok gerne med, at det så må være længere oppe.
  • Det skal være let at få fat i bøger
  • Skriv feriedagbog – læsning gennem skrivning fremmer børnenes evne til at afkode. Man kan lave fine hæfter med personlige forsider. Her kan børnene notere steder og/eller lande, de besøger, hvad de har lavet, og hvem de har været sammen med.
  • På bagsædet i bilen eller på tur kan familien lave en leg ud af at læse skilte og anden tekst i det omgivende samfund – disse kan også skrives ned. Man kan lave en konkurrence om, hvem der får skrevet flest/mest specielle tekster.
  • Er man i et fremmed land, kan man lave en ordbog, efterhånden som man lærer små ord eller sætninger på sproget.
                                                                                            
  Venlige sommerhilsner,
  læsevejlederen
   
  Hans Lunde Jensen den 25-06-2018